Spelregels DISCGOLF

Dit zijn de belangrijkste regels die horen bij DiscGolf

Tee: De plek vanwaar de eerste worp (tee off) gedaan wordt.
Lie:De plek waar je disc geland is.
Worpvolgorde: De speler met het laagste aantal worpen op de vorige hole begint. Na de tee off gooit die speler wiens disc het verst van de basket verwijderd is eerst.
Fairway worpen: Bij de worp vanaf de Lie is een aanloop en doorstap toegestaan.
Putten: Binnen een cirkel van 10 meter tot de basket mag de speler bij zijn poging te putten niet doorstappen voorbij de lie.
Hole gespeeld: De hole is gespeeld wanneer de disc in de basket of de kettingen belandt.
Out of bounds (O.B.): Een disc is O.B. als deze buiten het speelveld landt. De O.B.’s worden aangegeven op de course-map. Land je O.B. dan overleg je met je
medespelers waar je disc het speelveld verlaten heeft en vanaf daar werp je verder met een strafpunt. Bijvoorbeeld: Eerste worp eindigt O.B. dan telt de
volgende worp als derde worp.
Mandatory (mando): Dit zijn vaak obstakels waar links of juist rechts langs gespeeld moet worden. Mis je de mando, dan geldt er vaak een dropzone en krijg je +1
bij je score opgeteld. De regels verschillen per course.
Respect voor je omgeving: Geef altijd de ruimte aan en houd rekening met andere parkgebruikers. Acht je de kans aanwezig dat je iemand zal raken? Wacht dan
even. Respecteer het park, gooi afval in de afvalbakken en houd het park netjes.Veel speel plezier!